معنی و ترجمه کلمه amateur operator به فارسی amateur operator یعنی چه

amateur operator


الکترونيک : تفنن گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها