معنی و ترجمه کلمه ambient temperature به فارسی ambient temperature یعنی چه

ambient temperature


دماى محيط
کامپيوتر : درجه حرارت محيطى
معمارى : دماى محيط
علوم هوايى : دماى محيط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها