معنی و ترجمه کلمه ambivalent به فارسی ambivalent یعنی چه

ambivalent


دوجنبه اى ،دمدمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها