معنی و ترجمه کلمه ambush به فارسی ambush یعنی چه

ambush


کينگاه ،دام ،سربازانى که درکمين نشسته اند،پناه گاه ،مخفى گاه سربازان براى حمله ،کمين کردن ،در کمين نشستن
علوم نظامى : پناهگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها