معنی و ترجمه کلمه amelioration به فارسی amelioration یعنی چه

amelioration


بهبودى ،بهتر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها