معنی و ترجمه کلمه amenorrhea به فارسی amenorrhea یعنی چه

amenorrhea


روانشناسى : فقدان قاعدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها