معنی و ترجمه کلمه american civilian internee information به فارسی american civilian internee information یعنی چه

american civilian internee information


علوم نظامى : قسمت اطلاعات مربوط به غيرنظاميان بازگشته از سرزمين دشمن به امريکا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها