معنی و ترجمه کلمه american defense service medal به فارسی american defense service medal یعنی چه

american defense service medal


علوم نظامى : نشان خدمت ارتش امريکا در سال1939 -41

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها