معنی و ترجمه کلمه amid به فارسی amid یعنی چه

amid


درميان ،وسط
علوم نظامى : در ميان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها