معنی و ترجمه کلمه amination به فارسی amination یعنی چه

amination


امين دار کردن
شيمى : امين دار شدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها