معنی و ترجمه کلمه ammo (plus, minus, zero) به فارسی ammo (plus, minus, zero) یعنی چه

ammo (plus, minus, zero)


مهمات ،کمتر از نصف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها