معنی و ترجمه کلمه ammonia به فارسی ammonia یعنی چه

ammonia


محلول يا بخار امونياک
علوم مهندسى : محلول يا بخار امونياک
الکترونيک : امونياک
شيمى : امونياک
علوم هوايى : محلول امونياک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها