معنی و ترجمه کلمه ammonite به فارسی ammonite یعنی چه

ammonite


(ج.ش ).صدف ،فسيل جانور نرم تنى که منقرض شده است( امونيت ها)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها