معنی و ترجمه کلمه ammunition belt به فارسی ammunition belt یعنی چه

ammunition belt


نوار فشنگ
علوم نظامى : فانوسقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها