معنی و ترجمه کلمه ammunition condition به فارسی ammunition condition یعنی چه

ammunition condition


علوم نظامى : وضعيت مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها