معنی و ترجمه کلمه amnestic aphasia به فارسی amnestic aphasia یعنی چه

amnestic aphasia


روانشناسى : زبان پريشى ياد زدايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها