معنی و ترجمه کلمه amongst به فارسی amongst یعنی چه

amongst


در ميان ،از جمله ،در زمره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها