معنی و ترجمه کلمه amperage به فارسی amperage یعنی چه

amperage


(برق )شدت جريان برق ،ميزان نيروى برق برحسب امپر
الکترونيک : امپراژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها