معنی و ترجمه کلمه ampere balance به فارسی ampere balance یعنی چه

ampere balance


الکترونيک : امپرسنج متوازن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها