معنی و ترجمه کلمه ampere-hour meter regulation به فارسی ampere-hour meter regulation یعنی چه

ampere-hour meter regulation


الکترونيک : تنظيم امپر - ساعت سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها