معنی و ترجمه کلمه ampere به فارسی ampere یعنی چه

ampere


symb : A،امپر( واحد شدت جريان برق)
الکترونيک : امپر
شيمى : امپر
علوم هوايى : امپر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها