معنی و ترجمه کلمه ampersand به فارسی ampersand یعنی چه

ampersand


امپرسند
کامپيوتر : کاراکتر & است که بجاى and بکار مى رود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها