معنی و ترجمه کلمه amphetamine به فارسی amphetamine یعنی چه

amphetamine


ماده اى بفرمول C9H13N که بصورت بخور يا محلول بعنوان مسکن استعمال ميشود
روانشناسى : امفتامين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها