معنی و ترجمه کلمه amphibian floats به فارسی amphibian floats یعنی چه

amphibian floats


علوم هوايى : شناورهاى ابى خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها