معنی و ترجمه کلمه amphibious task force به فارسی amphibious task force یعنی چه

amphibious task force


علوم نظامى : گروه رزمى اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها