معنی و ترجمه کلمه amphibious tractor به فارسی amphibious tractor یعنی چه

amphibious tractor


علوم نظامى : خودروشنى دار اب خاکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها