معنی و ترجمه کلمه amplification به فارسی amplification یعنی چه

amplification


فزونسازى ،روش گسترشى( يونگ)،بسط،توسعه ،افزايش ،تقويت
علوم مهندسى : تقويت
کامپيوتر : تقويت
الکترونيک : فزون سازى
معمارى : تقويت
شيمى : تقويت
روانشناسى : روش گسترشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها