معنی و ترجمه کلمه an active debt به فارسی an active debt یعنی چه

an active debt


بدهى با ربح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها