معنی و ترجمه کلمه an eletriccurret به فارسی an eletriccurret یعنی چه

an eletriccurret


جريان برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها