معنی و ترجمه کلمه an idel capital به فارسی an idel capital یعنی چه

an idel capital


سرمايه بيکار( افتاده)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها