معنی و ترجمه کلمه an idiomatic experssion به فارسی an idiomatic experssion یعنی چه

an idiomatic experssion


عبارتى که داراى ساختمان ويژه اى باشد،عبارت اصطلاحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها