معنی و ترجمه کلمه an in patient به فارسی an in patient یعنی چه

an in patient


بيمارى که در روزهاى عمل در بيمارستان ميماند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها