معنی و ترجمه کلمه an inceptive verb به فارسی an inceptive verb یعنی چه

an inceptive verb


فعلى که دلالت بر اغاز کارى نمايد ( براى مثال : ميخواهم لرز کنم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها