معنی و ترجمه کلمه an odd volume به فارسی an odd volume یعنی چه

an odd volume


جلد تکى يا متفرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها