معنی و ترجمه کلمه an outboard engine boat به فارسی an outboard engine boat یعنی چه

an outboard engine boat


کرجى اى که موتور ان در بيرون ان واقع شده است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها