معنی و ترجمه کلمه anachronous به فارسی anachronous یعنی چه

anachronous


)=anachronistic & anachronic(نابهنگام ،بيمورد(از نظر تاريخ وقوع)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها