معنی و ترجمه کلمه anaglyph به فارسی anaglyph یعنی چه

anaglyph


عکس رنگى برجسته بينى ،حجارى برجسته ،تزئينات برجسته
روانشناسى : تصوير ژرفانما
علوم نظامى : تجزيه رنگ عکس در برجسته بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها