معنی و ترجمه کلمه anal personality به فارسی anal personality یعنی چه

anal personality


روانشناسى : شخصيت مقعدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها