معنی و ترجمه کلمه analog computer به فارسی analog computer یعنی چه

analog computer


کامپيوتر انالوگ ،کامپيوتر قياسى ،کامپيوتر تحليلى
کامپيوتر : کامپيوتر سنجشى
علوم نظامى : کامپيوترى که با استفاده از اطلاعات تحليلى کار مى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها