معنی و ترجمه کلمه analogous pole به فارسی analogous pole یعنی چه

analogous pole


الکترونيک : شبه قطب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها