معنی و ترجمه کلمه analyst به فارسی analyst یعنی چه

analyst


تحليل گر،استاد تجزيه ،روانکاو،فرگشا
کامپيوتر : تحليل گر
روانشناسى : تحليل گر
بازرگانى : تحليل گر،کارشناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها