معنی و ترجمه کلمه analytical balance به فارسی analytical balance یعنی چه

analytical balance


علوم مهندسى : تعادل تحليلى
شيمى : ترازوى تجزيه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها