معنی و ترجمه کلمه anatomical به فارسی anatomical یعنی چه

anatomical


تشريحى ،وابسته به کالبد شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها