معنی و ترجمه کلمه anchorage buoy به فارسی anchorage buoy یعنی چه

anchorage buoy


علوم نظامى : بويه لنگرگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها