معنی و ترجمه کلمه ancilla به فارسی ancilla یعنی چه

ancilla


)pl.ancillae(پيشخدمت زن ،کلفت ،خادمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها