معنی و ترجمه کلمه ancillary به فارسی ancillary یعنی چه

ancillary


فرعى ،معين ،کمکى ،کمک ،دستيار،تابع ،مستخدم بومى ،مربوط به کلفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها