معنی و ترجمه کلمه and gate به فارسی and gate یعنی چه

and gate


مدارAND ،دريچه و
کامپيوتر : دريچه ضرب منطقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها