معنی و ترجمه کلمه anecdotal evidence به فارسی anecdotal evidence یعنی چه

anecdotal evidence


روانشناسى : شواهد داستان گونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها