معنی و ترجمه کلمه anemometer به فارسی anemometer یعنی چه

anemometer


بادسنج
عمران : بادسنج
زيست شناسى : بادسنج
علوم نظامى : باد سنج
علوم دريايى : بادسنج


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها