معنی و ترجمه کلمه anencephalia به فارسی anencephalia یعنی چه

anencephalia


روانشناسى : بى مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها